Erp cho ngành nhựa

Việc công ty thuê mướn lao động với thời hạn 7 ngày để làm việc tư vấn, giới thiệu, bán sản


Chịu sự điều hành của người quản lý, được công ty trả tiền công, tiền lương, thì hai bên phải thỏa thuận, giao kết bằng hợp đồng lao động, theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tại Khoản 2 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 1 tháng hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói (không bắt buộc giao kết bằng văn bản).

Trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 1 tháng được giao kết bằng văn bản thì làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản.

Căn cứ Khoản 1 Điều 124 Luật BHXH 2014, kể từ ngày 1/1/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Đối tượng lao động thời vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động gồm các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân

Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần hoặc trên tháng trở lên.

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ

Lao động thời vụ không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng nếu có thu nhập mỗi lần hoặc tháng dưới 2 triệu đồng thì khi trả lương kế toán chỉ cần bản photo chứng minh nhân dân của người lao động và lưu lại Hợp đồng lao động, Chứng từ thanh toán lương, Bảng chấm công.

Nếu có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập trước khi trả người lao động.

Kế toán kê khai thuế thu nhập cá nhân và lưu lại bản photo chứng minh nhân dân của người lao động, hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán lương, bảng chấm công.

Các khoản hỗ trợ lao động thời vụ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Doanh nghiệp B thuê lao động thời vụ Nguyễn Văn A, trả lương tháng 3/2021 là 4.000.000 đồng và phụ cấp tiền cơm trưa 500.000 đồng thì doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là:

(4.000.000 + 500.000) x 10% = 450.000 đồng.

Erp cho ngành nhựa


Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân lao động làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình.

Trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) tại từng tổ chức chi trả thu nhập.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với từng lần chi trả trên 02 triệu đồng.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân lao động làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Lợi ích của lao động thời vụ

Có thể thấy lao động thời vụ là lực lượng tùy biến, phản ứng nhanh vì họ có thể đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn, tức thời, gấp rút của công ty, doanh nghiệp.

Một mặt, lực lượng này có thể giúp công ty của các bạn đẩy nhanh tiến độ công việc để đảm bảo được chỉ tiêu đặt ra đúng thời hạn và chất lượng.

Mặt khác, lao động thời vụ được tuyển để thay thế tạm thời một vị trí, họ sẽ giúp duy trì quá trình làm việc bình thường của công ty, doanh nghiệp và tránh sự thay đổi, rối loạn có thể xảy ra.

Những lợi ích khi thuê lao động thời vụ

Bên cạnh đội ngũ nhân sự làm việc dài hạn, lao động thời vụ là giải pháp hàng đầu cho những mùa kinh doanh cao điểm hay tình trạng thiếu nhân lực tạm thời ở một khâu nào đó trong quy trình làm việc của các doanh nghiệp.

Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ được những ưu điểm, lợi ích và cả những hạn chế của nguồn nhân lực này.

Lợi ích của lao động thời vụ

Có thể thấy lao động thời vụ là lực lượng tùy biến, phản ứng nhanh vì họ có thể đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn, tức thời, gấp rút của công ty, doanh nghiệp.

Một mặt, lực lượng này có thể giúp công ty của các bạn đẩy nhanh tiến độ công việc để đảm bảo được chỉ tiêu đặt ra đúng thời hạn và chất lượng.

Mặt khác, lao động thời vụ được tuyển để thay thế tạm thời một vị trí, họ sẽ giúp duy trì quá trình làm việc bình thường của công ty, doanh nghiệp và tránh sự thay đổi, rối loạn có thể xảy ra.

Để sử dụng nguồn lao động thời vụ hiệu quả, công ty của các bạn cần nắm vững nguyên tắc 3P:

Plan – Kế hoạch:Việc tuyển dụng lao động thời vụ nên được xem như một phần quan trọng của kế hoạch nhân sự doanh nghiệp để nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm cần những lao động này.

Từ đó, có phương án ứng phó kịp thời, đặc biệt trong những mùa cao điểm.

Process – Quy trình:Việc tuyển dụng lao động thời vụ cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí tuyển dụng, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết liên quan đến giấy tờ, hợp đồng…

Prepare – Chuẩn bị:Mặc dù chỉ là lao động thời vụ nhưng bạn cũng cần đưa ra bản mô tả công việc, các yêu cầu, tiêu chí và những kết quả mong đợi một cách rõ ràng.

Việc này vừa giúp người lao động hiểu rõ thêm về công việc, vừa giúp công ty của các bạn tuyển được đủ số lượng lao động một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Tiếp đó, hãy chuẩn bị các hoạt động đào tạo, định hướng, hòa nhập cùng sự hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ lao động thời vụ của công ty.

Dịch vụ cung ứng cho thuê lao động tạm thời là gì?

1.Đúng như tên gọi dịch vụ Cho thuê lao động phổ thông thời vụ mang tính chất là ứng phó với các đơn hàng, hợp đồng ngắn hạn có thể là 2 đến 3 tháng hay lâu hơn là trên dưới 1 năm nhưng nếu lúc đó cho các quý công ty tổ chức tuyển dụng thì sau khi hết đơn hàng sẽ xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn nhân lực.

Chính lúc này đây dịch vụ cho thuê lao động là giải pháp tối ưu nhất là việc thuê mướn nhân công thời vụ, nhằm gia tăng năng xuất và khi kết thúc đơn hàng quý công ty sẽ không xảy ra tình trạng dư thừa nhân công.

2.Dịch vụ cho thuê lao động thời vụ được sử dụng nhằm đáp ứng những hợp đồng ngắn hạn, những đơn hàng theo thời vụ, các vị trí cần được bổ sung trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc thay thế tạm thời một vị trí đang thiếu hụt nào đó của công ty.

Erp cho ngành nhựa
3.Lực lượng lao động thời vụ là lực lượng chuyên nghiệp, sử lý công việc nhanh gọn vì họ chuyên giải quyết các yêu cầu ngắn hạn, gấp rút của các công ty khó khăn về nhân sự
CÔNG TY CUNG ỨNG Long An cung ứng lao động tỉnh bình dương

Dịch vụ cung ứng cho thuê lao động thời vụ là một loại hình dịch vụ cho thuê lao động của tỉnh Bình Dương do Long An cung cấp cho các công ty xí nghiệp.

Chính vì thế , loại hình dịch vụ này nó cũng mang đầy đủ các lợi ích mà dịch vụ cho thuê lao động phổ thông mang lại.

Hãy liên hệ thông tin của chúng tôi sẽ giúp bạn có được một nguồn nhân lực dồi dào tại công ty chúng tôi số lượng không giới hạn

Phương pháp tuyển dụng lao động thời vụ hiệu quả mà Long An mang lại

Hiện nay công ty tnhh nhân lực Long An là dịch vụ cung ứng lao động thời vụ, nhận cung ứng mọi ngành nghề công nhân có tay nghề cao, giày dép, công nhân thợ hàn, thợ điện, và bất kỳ lao động,bốc xếp.gia công cơ khí.. nào theo yêu cầu của công ty bạn cũng như các công ty đã liên hệ tin tưởng chúng tôi rất nhiều

Điều mà các doanh nghiệp ai cũng biết là cần phải tuyển công nhân, đào tạo họ, lo sinh hoạt cho công nhân.

Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHTN. BH 24H … ngoài ra còn các chi phí khác như: trả phép năm, thưởng lễ tết, đi du lịch hằng năm…

Nhưng nay đã khác, công ty bạn chỉ cần sử dụng cho thuê lại lao động thời vụ của chúng tôi.

Tất cả mọi thứ đã có dịch vụ cung ứng lao động của Long An đảm bảo, mọi vấn đề thông tin liên quan đến quyền lợi người lao động đều do chúng tôi lo hết, công ty bạn chỉ cần tiếp nhận hóa đơn và thanh toán phí dịch vụ.

Đối với việc tuyển dụng, đào tạo ra nguồn nhân lực đó là việc khá vất vả, tốn tiền tốn thời gian cho công ty bạn. Nay chúng tôi có thể cung cấp đến các bạn cho thuê lại lao động thời vụ công ty cung ứng Long An với mục đính phục vụ những nhu cầu đó. Công ty bạn sẽ giảm được khá nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Quá an toàn và đảm bảo cho công ty bạn, rút ngắn thời gian tuyển dụng đào tạo ra, tiết kiệm chi phí tuyển dụng.

Rủi ro mà vẫn có nguồn lao động cho các doanh nghiệp tốt hơn, kịp thời để phục vụ cho tiến độ công việc. Chúng tôi đảm bảo và cam kết điều đó thông qua các điều khoản trong hợp đồng khi 2 bên hợp tác cùng nhau.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động tạm thời của Long An

Cung cấp dịch vụ cung ứng cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc sử dụng nhân sự

Cung cấp dịch vụ cung ứng cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí

Dịch vụ cho thuê lại lao động ở các khu công nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Dịch vụ cung ứng cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp để đáp ứng đủ lực lượng lao động lớn trong thời gian ngắn hạn, đảm bảo nhu cầu nhân lực cho sản xuất

Dịch vụ lao động giúp doanh nghiệp có một khoảng thời gian dài hơn thời gian thử việc để đánh giá nhân sự và tiếp nhận trở thành nhân viên chính thức của mình.

Dịch vụ cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp biến các định phí về lương, bảo hiểm trở thành các biến phí của công ty, doanh nghiệp.

Dịch vụ cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro về quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động

Dịch vụ cho thuê lại lao động giúp doanh nghiệp chuyên tâm vào các giá trị cốt lõi của công ty, doanh nghiệp vì các công việc mang tính thủ tục về nhân sự như tìm kiếm ứng viên, tuyển dụng, ký hợp đồng thử việc, đánh giá quá trình thử việc, ký hợp đồng lao động chính thức.

Khai báo tăng giảm bảo hiểm xã hội và phát hành thẻ khám chữa bệnh cho người lao động, chấm công, tính lương, đảm bảo chuyển lương cho người lao động đúng hạn, giải quyết thắc mắc về lương.

Lưu trữ hồ sơ nhân sự, xử lý các vấn đề về khen thưởng, kỷ luật, xử lý các vấn đề về tăng, giảm nhân sự.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân … đều được đơn vị cung cấp cho thuê lại lao động thực hiện, điều đó giúp cho doanh nghiệp hài lòng chuyên tâm vào các giá trị cốt lõi mang lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp.

Với các Chương trình đào tạo thường xuyên, Đơn vị cung ứng nhân lực Long An luôn cam kết nguồn nhân lực cung ứng luôn đạt mức tiêu chuẩn cao nhất.

Do khách hàng quản lý, phụ trách một phần hoạt động kinh doanh của khách hàng, giúp quy trình phát triển kinh doanh thành công của khách hàng đạt hiệu quả cao cũng như nhiều dự án công ty của khách hàng

Mỗi nhân viên có mặt trong chương trình Cung ứng nhân lực của Long An cho các doanh nghiệp đều phải trải qua các kỳ thi tuyển chặt chẽ theo quy chuẩn của công ty:

+ Kiểm tra kỹ năng trên giấy (tiếng Anh, IQ, EQ)

+ Phỏng vấn trực tiếp bởi trưởng Ban Nhân sự công ty

+ Phỏng vấn trực tiếp bởi Ban Giám đốc công ty

Các phương pháp đánh giá khác, tùy theo tính chất công việc

Nguồn nhân lực cung ứng của Long An hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của khách hàng, được đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng về kỹ năng chuyên ngành. Chúng tôi có nguồn nhân lực dự trữ lớn, đủ phục vụ quy trình sản xuất kinh doanh các cấp. Pass: passok

Các chuyên viên tư vấn của Long An được trang bị kiến thức sâu về lĩnh vực hoạt động của khách hàng, cũng như sử dụng công cụ phân tích dữ liệu chuyên biệt, giúp khách hàng lập kế hoạch sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

Các lợi ích Long An mang lại
Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cấp thiết của công ty, doanh nghiệp công ty nhà máy.
Là chuyên gia về lĩnh vực nhân sự.
Chất lượng dịch vụ cấp quốc tế, giá dịch vụ mức trong nước.
Giảm tải khối lượng các công việc tuyển dụng và hỗ trợ thay thế nhân sự.
Giảm thiểu tối đa chi phí quản lý.
Khả năng dồi dào đáp ứng nhân viên cho thuê ngoài.


Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Trước khi thực hiện xin cấp phép cho thuê lại hợp đồng lao động, thì doanh nghiệp cần phải đăng kí thành lập công ty, trong đó bắt buộc phải đăng kí kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động.

Hiện nay, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khá nhanh gọn, chỉ từ 6-8 ngày doanh nghiệp có thể hoàn thành xong tất cả các thủ tục.
Bước 2: Xin giấy phép cho thuê lao động

Đề xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

Căn cứ Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Là người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:
Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
Không có án tích;
Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời gian 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép;
Doanh nghiệp đã thực hiện kỹ quỹ 2.000.000.000 (Hai tỷ Việt Nam Đồng)
Đăng kí kinh doanh có đăng kí kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động và đã được cấp giấy phép.

Hồ sơ xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Căn cứ Điều 24 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Văn bản đề nghị cấp giấy phép của công ty, doanh nghiệp theo mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp theo mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch; các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật;

Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Quy trình xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Điều 25 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 24 Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.
Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Thời hạn của giấy phép tối đa là 60 tháng;
Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;
Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạ còn lại của giấy phép đa được cấp trước đó.

Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động của Công ty luật Việt An

Tư vấn điều kiện được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.

Hiện nay, các công ty, khu công nghiệp đang phải vật lộn với tình trạng thiếu việc làm, dẫn đến chi phí xây dựng, sản xuất, hiệu quả của các doanh nghiệp khu công nghiệp… Nguyên nhân thường gặp bao gồm:
Các công ty, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp mới hình thành đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Một số ngành khó tuyển dụng lao động.
Do đặc thù công việc không thể có được nguồn lao động nên dự án này chỉ cần nguồn lao động tạm thời bất cứ lúc nào.
Kinh phí tuyển dụng, đào tạo và quản lý cà phê còn hạn chế.
Không có kinh nghiệm quản lý con người.
Chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác.
Kinh phí tuyển dụng, đào tạo và quản lý cà phê còn hạn chế.
Không có kinh nghiệm quản lý con người.
Chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác.

Ngoài những lý do trên, trong điều kiện kinh tế hiện nay, các công ty thường nhận các đơn hàng ngắn hạn, và nhiều công ty đã lưu ý việc thuê nhân công dễ dàng, tất nhiên.

Thuê nhân công bên ngoài là một quyết định khôn ngoan thay vì thuê trực tiếp. Để giảm chi phí. Tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh.

Vì thế, dịch vụ cho thuê và cung ứng lao động phổ thông của công ty ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cấp thiết cho các đơn hàng ngắn hạn, dự án làm thêm, thiếu hụt nhân sự tạm thời với dịch vụ cho thuê lao động (hay còn được gọi là dịch vụ cung ứng lao động) từ đó giúp các công ty thuận lợi hơn trong công việc.

Công ty cho thuê lao động 24H là đơn vị cung ứng trong lĩnh vực cung ứng và tuyển dụng việc làm.

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các công ty lớn nhỏ, đặc biệt là các khu công nghiệp mới, cụm công nghiệp chưa ổn định về nhân lực, nhân lực hoặc muốn tiết kiệm chi phí thuê nhân công, quản lý và vận hành.

Dịch vụ cho thuê lao động phổ thông tại Long An và cung ứng lao động phổ thông Tại Long An là các giải pháp hàng đầu.

Cho mùa cao điểm hoặc tình trạng thiếu việc làm tạm thời trong các giai đoạn nhất định của công ty, doanh nghiệp và sự nghiệp của bạn Đơn hàng ngắn hạn, dự án bán thời gian, thiếu nhân viên tạm thời ở những khâu nhất định, điều đó như thế nào?

Việc chúng tôi lựa chọn dịch vụ thuê lao động bán thời gian sẽ giúp bạn đáp ứng nhanh chóng và dễ dàng trước nguồn lao động dồi dào và nguồn lao động luôn sẵn sàng phục vụ chúng tôi.

Với nhiều năm phát triển, công ty chúng tôi không ngừng phát triển, mở rộng chi nhánh và địa bàn hoạt động, tuyển dụng và đào tạo những nhân viên trẻ, khỏe, yếu, hào hứng cùng với việc quản lý công việc cần thiết.

Điều kiện của chúng tôi hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Cung cấp giải pháp đồng bộ về nguồn lao động cho các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp, xí nghiệp.Công ty chúng tôi sẽ ký hợp đồng với người lao động, trả lương, bảo hiểm, trả lương, đồng phục.

Lương và các hình thức khác cho người lao động. Bạn sẽ không phải trả các khoản chi phí trên.

Nên giảm thiểu các yếu tố rủi ro trong sản xuất kinh doanh mà bạn gặp rủi ro đồng thời tăng tính cạnh tranh trên thị trường với sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý.

Ưu điểm dịch vụ cho thuê, cung ứng lao động phổ thông thời vụ tại Long An
Một số ưu điểm của dịch vụ cho thuê lao động là:

Tiết kiệm chi phí tuyển dụng, quản lý và đào tạo.
Khám phá những người trẻ xuất sắc
Bạn sẽ trả lời như thế nào?
Giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Quản lý công việc và lịch trình thực hiện hàng ngày
Không có rủi ro tranh chấp lao động
Tăng hiệu quả công việc
Điều mà các doanh nghiệp đều biết là cần tuyển dụng giảng viên, họ duy trì hoạt động của người lao động, ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHTN. BH 24H … Ngoài ra còn các khoản phí khác như tiền phép năm, thưởng kỳ nghỉ du lịch hàng năm….. Nhưng bây giờ thì khác, bạn chỉ cần sử dụng dịch vụ bốc xếp của chúng tôi. Mọi thứ chúng tôi đảm bảo mọi vấn đề về quyền lợi đều được chúng tôi duy trì, quý công ty chỉ cần nhận thư mời và thanh toán phí dịch vụ.
Đối với việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, rất khó để dành thời gian cho công ty của bạn. Hiện chúng tôi cung cấp cho bạn công ty cho thuê lao động, nhằm phục vụ những nhu cầu đó.


Máy in phun cầm tay Cam kết nạp mực máy in chính hãng, có suất xứ rõ ràng, Loại mực in này thì phù hợp với những máy in cho gia đình, văn phòng vừa và nhỏ, hoặc văn phòng không có nhu cầu in quá nhiều.
© 2007 - 2022 https://seo.vietseo.org
- Phone: +84-908-744-256